Adam Macedoński

W dawnym „Przekroju” znany przede wszystkim jako wybitny rysownik, który od lat 50. do 90. (z przerwą na lata 80.) tworzył ilustracje o charakterystycznej, geometrycznej kresce. Ten artysta plastyk jest także poetą i znanym działaczem opozycyjnym z czasów PRL.