Agnieszka Lubomira Piotrowska

Tłumaczy z rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, m.in. Sorokina, Jerofiejewa, Czechowa, Gogola i Wyrypajewa. Fascynuje się teatrem i kulturą rosyjską. Została uhonorowana Nagrodą Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski.