Aleksandra Leszczyńska

Ilustratorka. Laureatka konkursu „Przekroju” na zilustrowanie „Małego reportażu” Tomasz Wiśniewskiego w czerwcu 2018 r.