Andrzej Jagielski

Geolog i inżynier płynów wiertniczych. Kiedyś zajmował się głębokimi wierceniami, teraz jest muzealnikiem w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego.
Dziecko pyta, ekspert odpowiada
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Dziecko pyta, ekspert odpowiada

Znalezione na bałtyckiej plaży kamyki podarowaliśmy dziecku. Dziecko podziękowało i zapytało, czym te kamyki właściwie są i jak się je produkuje. Redakcja bezradnie rozłożyła ręce. Z pomocą przyszedł geolog
Andrzej Jagielski