Barbara Jaroszuk

Iberystka i polonistka, wykłada literaturę iberoamerykańską w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Przekłada z języka hiszpańskiego. Wyróżniona Nagrodą Instytutu Cervantesa w Polsce za Tłumaczenie Literackie.