Czesław Miłosz

Wielki poeta, a także autor prozy, esejów i przekładów literackich. Jeden z najbardziej uznanych na świecie twórców polskich, jego wiersze i prozę przetłumaczono na kilkanaście języków. Laureat Nagrody Nobla w 1980 r, profesor na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich University of California w Berkeley. Urodził się w 1911 r. na Litwie, zmarł w 2004 r. Krakowie.
Kolorowym atramentem (nr 1/1945 r.)
Sztuka + Opowieści
Przemyślenia

Kolorowym atramentem (nr 1/1945 r.)

Przypominamy felieton Czesława Miłosza z pierwszego numeru „Przekroju”.
Czesław Miłosz