Dzigar Kongtrul Rinpoche

Profesor filozofii buddyjskiej, jest kolejną inkarnacją jednego z najznamienitszych lamów buddyjskich z XIX w., Jamgona Kongtrula Lodro Thaye, uważanego za odnowiciela współczesnego buddyzmu tybetańskiego.
Ścieżka cierpliwości
Duch + Ciało
Promienne zdrowie

Ścieżka cierpliwości

Jak znaleźć spokój? Na to pytanie odpowiada Dzigar Kongtrul Rinpoche, nauczyciel buddyzmu tybetańskiego, analizując wybrane wersety z dzieła VIII-wiecznego mędrca Śantidewy „Przewodnik po ścieżce bodhisattwy”.
Dzigar Kongtrul Rinpoche