Ewa Grochowska

Śpiewaczka, skrzypaczka, okazjonalnie płaczka. Autorka tekstów, badaczka rytua­łów, nauczycielka dawnego wiejskiego śpiewu służącego zarówno artystycznej kreacji, jak i komunikacji z duchami zmarłych przodków. Zawodowo zajmuje się kulturą wsi.
Lament
Sztuka + Opowieści
Opowieści

Lament

Dawniej nieodłącznym elementem każdego pogrzebu było zawodzenie płaczek. Dziś jest ich mniej, ale nie przestały być potrzebne. Po co komu płaczki? W czyim imieniu rozpaczają? I dla kogo?
Ewa Grochowska