Michał Loba

Ilustrator, twórca plakatów, współpracuje z prasą i instytucjami kultury.