Przemysław Surma

Laureat „Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę profesora Filutka” na pasek komiksowy w kwietniu 2023 r.