Tadeusz Dębski

Tłumacz języka angielskiego.
Za kogo mnie uważacie?
Duch + Ciało
Żywioły

Za kogo mnie uważacie?

„Chociaż klasyczne źródła żydowskie uważają Jezusa za fałszywego mesjasza, sądzę, że Jezus nie był fałszywym mesjaszem, lecz mesjaszem, któremu się nie powiodło” – tak widział Chrystusa amerykański rabin
Byron L. Sherwin