Władysław Tatarkiewicz

Filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Żył w latach 1886-1980.
Czy można sobie poradzić z samotnością?
Duch + Ciało
Pogoda ducha

Czy można sobie poradzić z samotnością?

...zastanawia się
Władysław Tatarkiewicz