Alex Evans

Fundator Collective Psychology Project [Projektu Kolektywnej Psychologii]. Interesuje się psychologią, polaryzacją poglądów politycznych, zmianami klimatu i przemianami społecznymi.
Kosmiczny odlot
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Kosmiczny odlot

Wszystko na Ziemi jest ze sobą powiązane. Wiedzą o tym nie tylko astronauci, obserwujący naszą planetę z kosmosu, lecz także osoby, które zażywają substancje psychodeliczne.
Rosalind Watts, Alex Evans, Sam Gandy