Bassem Akiki

Dyrygent. Doktor sztuki. Urodził się w 1983 r. w Libanie. Studiował filozofię w Lebanese International University i Dyrygenturę w Polsce. Był nominowany do najważniejszej operowej nagrody International Opera Awards w kategorii „Najlepszy dyrygent młodego pokolenia” (2016). Mieszka i pracuje w Polsce.
Bez końca
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Bez końca

Przejawem geniuszu kompozytora jest świadoma lub nieświadoma racjonalizacja emocji. O muzyce i o nauce pisze
Bassem Akiki