Brian Hare

profesor antropologii ewolucyjnej na Duke University. Bada ewolucję poznania ludzi, naczelnych oraz psów domowych. Razem z żoną, Vanessą Woods, wydał książki „Psi geniusz” oraz „Przetrwają najżyczliwsi”.
Krąg przyjaciół
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Krąg przyjaciół

Życzliwość wobec siebie nawzajem ma znaczenie ewolucyjne. Na ile jednak dobroć wobec ludzi przekłada się na dobroć wobec zwierząt?
Brian Hare, Vanessa Woods