Bronisław Kostanecki

Korespondent „Przekroju” w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. XX w.
Dzieci kwiaty
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Dzieci kwiaty

Straszne rzeczy zaczęły dziać się w Stanach Zjednoczonych z nadejściem Ery Wodnika – o czym skwapliwie doniósł w 1967 r. korespondent „Przekroju”
Bronisław Kostanecki