Ed Simon

Doktor filologii angielskiej. Pisarz, redaktor naczelny „Belt Magazine”. Miłośnik tzw. pasa rdzy – przemysłowego regionu USA. Po angielsku to Rust Belt, stąd nazwa pisma.
Jak się modlić do martwego Boga?
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Jak się modlić do martwego Boga?

Żyjemy w odczarowanym świecie. Co prawda ogłoszono śmierć Stwórcy, jednak wciąż mamy potrzebę transcendencji. Jak ją zaspokoić?
Ed Simon