Henryk Biegeleisen

Historyk literatury polskiej i etnograf, zmarł w 1934 r. we Lwowie.
Słychać wycie
Świat + Ludzie
Wiedza i niewiedza

Słychać wycie

Ponoć pies przeczuwa śmierć i ma moc widzenia zmarłych. W ludowych wierzeniach był pierwszym pomocnikiem złego ducha.
Henryk Biegeleisen