Monika Podsiadła

Inicjatorka Ogrodów Permakultury, organizatorka Festiwalu KooPermatywy. Propaguje praktyczne metody uprawy ziemi, projektuje przestrzenie w kierunku samowystarczalności, uczy permakultury.
Dotknąć ziemi
Świat + Ludzie
Ziemia

Dotknąć ziemi

Zapomnij o rękawicach i narzędziach. Zanurz gołe dłonie w glebie, okaż jej w ten sposób szacunek i… pozbądź się szkodliwych jonów. O tym, z czego leczy nas uprawa roślin, donoszą
Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk