Radosław Palonka

Adiunkt w Instytucie Archeo­logii UJ. Od lat uczestniczy w badaniach kultur indiańskich Ameryki Płn., m.in. na stanowisku Cahokia Mounds (pod patronatem UNESCO). Stypendysta Komisji Ful­brighta. Kieruje projektem badawczym w regionie Mesa Verde w Kolorado, analizującym osadnictwo oraz sztukę naskalną kultury Pueblo i pokrewnych, we współpracy z Indianami. Zaangażowany w popularyzację wiedzy o kulturach tubylczych Ameryki Płn. na świecie i w „Przekroju”.
Między światami
Sztuka + Opowieści
Opowieści

Między światami

Jak dawniej wyglądało życie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej? I czy dzisiejsi Indianie wciąż mają łączność z tradycją? Wyjaśnia
Radosław Palonka