Stanisław Bereś

Historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor około 30 książek literaturoznawczych oraz rozmów rzek z pisarzami (m.in. T. Konwickim, S. Lemem, A. Sapkowskim). W latach 1996–2011 redaktor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich” oraz „Latarnika” (1997–1998). Wieloletni członek jury Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Redaktor naczelny serii Biblioteka Narodowa.
Maszynopis znaleziony w teczce
Sztuka + Opowieści
Opowieści

Maszynopis znaleziony w teczce

Każdy nieznany, a nadający się do druku utwór Stanisława Lema, wydobyty z jego przepastnego archiwum, to prawdziwy rarytas literacki. Kulisy znalezienia opowiadania Lema „Polowanie” przybliża
Stanisław Bereś