Wrześniowe To i owo
Rozmaitości

Wrześniowe To i owo

Ewa Pawlik, Łukasz Kaniewski

Pierwszą znaną kobietą, która zajmowała się nauką, była Merit Ptah, lekarka żyjąca w Egipcie ponad 2700 lat temu.

*

W 2017 r. w Polsce liczba czynnych zawodowo lekarek i dentystek wynosiła odpowiednio: 78 331 i 27 712.

*

Kobiety stanowią 58% ogólnej liczby studiujących w Polsce.

*

Udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych wynosi w naszym kraju 37%.

*

Zjawiskiem Matyldy nazywa się pomijanie udziału kobiet w badaniach naukowych lub przypisywanie ich osiągnięć mężczyznom.

*

52% Polaków to Polki.

*

Średnio co piąty polski profesor jest kobietą.

*

Efektem haremu nazywa się zjawisko zaobserwowane w środowiskach akademickich polegające na zatrudnianiu przez profesorów (mężczyzn) zespołów badawczych złożonych wyłącznie z młodych, gorzej opłacanych ­naukowczyń.

*

Polki uzyskały prawa wyborcze 28 listopada 1918 r.

*

Dziesiąty, jubileuszowy Kongres Kobiet odbył się w czerwcu bieżącego roku w Łodzi pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!”.

*

Życie Polki jest średnio dziewięć lat dłuższe niż życie Polaka.

*

Zarobki Polki są średnio ­16% niższe niż zarobki Polaka, nawet jeśli wykonują ten sam zawód.

*

Przeciętna panna młoda w Polsce pierwszy ślub bierze w wieku 26 lat i 6 miesięcy, przeciętny pan młody ma trzy lata więcej.

*

Polak i Polka rozwodzą się przeciętnie po 14 latach małżeństwa.

*

Pierwszą polską książką o cechach feministycznych była wydana w 1819 r. Pamiątka po dobrej matce Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.

*

Jak podaje Słownik języka polskiego, feminizm to ruch na rzecz prawnego i społecznego równouprawnienia kobiet, a także ideologia leżąca u podstaw tego ruchu.

Czytaj również:

To i owo w marcu
Rozmaitości

To i owo w marcu

Ewa Pawlik, Łukasz Kaniewski

Jabłonie i kasztanowce żyją około dwustu lat.

*

Czytaj dalej