Pies wobec prawa
Edukacja

Pies wobec prawa

Aleksandra Galewska
Czyta się 5 minut

W listopadzie 2018 r. wprowadzono zmiany, polegające przede wszystkim na zaostrzeniu kar, w przepisach dotyczących sprawowania opieki nad psami. Teraz właściciel może być ukarany kwotą 5 tys. zł lub pozbawieniem wolności, np. jeżeli pies swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Jak wyglądają nowe przepisy? Paragraf pierwszy art. 77 znowelizowanego Kodeksu wykroczeń (obowiązuje od 15 listopada 2018 r.) mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Paragraf drugi dopełnia obrazu sprawy: „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Brzmi

Informacja

Twoja pula treści dostępnych bezpłatnie w tym miesiącu już się skończyła. Nie martw się! Słuchaj i czytaj bez ograniczeń – zapraszamy do prenumeraty cyfrowej, dzięki której będziesz mieć dostęp do wszystkich treści na przekroj.org. Jeśli masz już aktywną prenumeratę cyfrową, zaloguj się, by kontynuować.

Subskrybuj

Czytaj również:

Dlaczego pies jest agresywny
Wiedza i niewiedza

Dlaczego pies jest agresywny

Aleksandra Galewska

Wiedza na temat psów i ich zachowań pozwala stopniowo ograniczać powszechne stosowanie metod szkoleniowych jeszcze niedawno wykorzystywanych w szkołach dla psów. Metody te były oparte na przymusie i rozwiązaniach siłowych, które wywołują w zwierzęciu strach i bazują na jego chęci unikania bólu i kary. Sięgano po nie, szkoląc psy do pracy w wojsku, policji, na polowaniu. Jednak coraz częściej odchodzi się od kar fizycznych i psychicznych na rzecz wzmacniania pozytywnego, czyli nagradzania zachowań pożądanych.

W obu metodach widać różnicę w podejściu do psa. W myśl pierwszej z nich pies nie ma prawa zrobić niczego poza tym, co mu się narzuci lub czego wymaga od niego sytuacja. Natomiast w szkoleniu pozytywnym pies może popełniać błędy, nagradza się jednak dobre rozwiązania i wybory, a złe lub nie do końca trafione są ignorowane – dzięki temu zwierzę chętniej powtarza to, na czym zależy opiekunowi. Je samo również to zadowala, bo ma z tego korzyść (nagroda – np. ciastko lub zabawka). Mając to wszystko w pamięci, zastanówmy się, czym jest zachowanie agresywne, gryzienie i szczerzenie zębów.

Czytaj dalej