Dzięki uprzejmości artysty oraz Ayyam Gallery.

 Tammam Azzam, Taniec Matisse’a (Matisse’s La Dance), 2012 r.