Antoni Pański

Publicysta, tłumacz, filozof i działacz społeczny, przekładał między innymi dzieła Bertranda Russella. Zmarł w 1942 r.
Człowiek szczęśliwy
Sztuka + Opowieści
Doznania

Człowiek szczęśliwy

„Natura większości ludzi nie pozwala im zaznawać szczęścia w więzieniu, a namiętności, które zamykają nas w nas samych, stanowią więzienie jedno z najgorszych". Przedstawiamy ostatni rozdział książki „Podbój szczęścia"
Bertrand Russell
Znużenie
Duch + Ciało
Pogoda ducha

Znużenie

Najpoważniejszy dziś rodzaj zmęczenia w społeczeństwach cywilizowanych – to zmęczenie nerwowe. Zmęczenie czysto fizyczne, jeśli nie jest nadmierne, jest raczej czynnikiem sprzyjającym szczęściu.
Bertrand Russell