Marta Mikita

Weganka, wieloletnia aktywistka na rzecz praw zwierząt, obecnie zajmuje się komunikacją i kampaniami roślinnymi w Anima International. Była redaktor naczelna „Magazynu Vege”, współorganizatorka pierwszych edycji Tygodnia Wegetarianizmu w Polsce, współzałożycielka Vegan Workout.
Staruszkowo
Świat + Ludzie
Marzenia o lepszym świecie

Staruszkowo

Jeden nie widzi i nie słyszy, drugi ledwie powłóczy nogami, jeszcze innemu nie został w szczęce ani jeden ząb. Całe to mieszkające w Staruszkowie psie towarzystwo wygląda jak weterani jakiejś przegranej wojny.
Marta Mikita
Niebo jest miejscem klejnotów
Sztuka + Opowieści
Opowieści

Niebo jest miejscem klejnotów

Ludzie od zawsze uważali, że błyszczące kamienie to boski atrybut. Wytłumaczenia tego poglądu należy szukać w mistycznych wizjach.
Aldous Huxley