Cały system zbudowany jest na jakiejś pomyłce.

Fundamenty ludzkości są źle wylane. Więc wyprawiam się podróż w poszukiwaniu innych porządków. Spotykam tu cyborgi, bóstwa, anioły i demony. Tworzę utopijną wizja świata opartego na przyjaźni, empatii, miłości i szacunku dla naturalnych rytmów. Świata nieskrępowanej wolności, w którym patriarchalne systemy, utrwalające nierówność płci, dyskryminację i ucisk, są kwestionowane i ostatecznie demontowane. Tutaj cykliczna natura życia, śmierci i odrodzenia, przeplata się z płynnością płci i seksualności. A zmieniające się pory roku, fazy księżyca oraz cykle narodzin i rozpadu są metaforą różnorodności i płynności nowoczesnych tożsamości.

Klasyczna idea mimesis zakłada, że sztuka naśladuje rzeczywistość. Odwracam ten porządek – niech rzeczywistość zacznie naśladować sztukę.

Agnieszka Sejud jest artystką wizualną mieszkającą i pracującą między Polską a Niemcami. Absolwentka fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie w Czechach, magister prawa, obecnie na studiach magisterskich na HFBK w Hamburgu. W swojej praktyce wykorzystuje głównie fotografię, kolaż cyfrowy i analogowy, tworzy książki i ziny, prace wideo i instalacje. Sejud wykorzystuje różnorodne media do badania elementów swojej tożsamości, idei indywidualnej wolności i systemów opresji, które ograniczają naszą niezależność. Często używa deformacji i dekonstrukcji obrazu, aby osiągnąć swoje cele miesza fikcję z rzeczywistością. Jej prace mają często charakter performatywny i polityczny. Jest laureatką i finalistką wielu konkursów, m.in. Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Award, Kassel Dummy Award, Photographic Publication of the Year, New East Photo Prize. Jej prace były wystawiane na całym świecie.
Fotografie Agnieszki Sejud zostaną zaprezentowane podczas nadchodzącej 22. edycji Fotofestiwalu, który odbędzie pomiędzy 15 a 25 czerwca w Łodzi. Więcej informacji: www.fotofestiwal.com.